Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Reparasjon av sikringsskap i H35 & H37

Sikringsskapet i Heimdalsgata 35 og 37 er nå midlertidig reparert og varmtvannet skal være tilbake til normalen. Nytt sikringsskap vil bli montert mot slutten av neste uke. 


Reparasjon av sikringsskap i H35 & H37

Sikringsskapet i Heimdalsgata 35/37 er nå midlertidig reparert og varmtvannet skal være tilbake til normalen. Nytt sikringsskap vil bli montert mot slutten av neste uke. 


Containere i 2021

Det vil bestilles containere tre ganger i 2021: ca. 1. mars, 15. juni og 15. september. Det skal ikke kastes byggematerialer i disse containerne. Beboere er selv ansvarlig for å transportere eller organisere opphenting av avfall til miljøstasjon ved oppussing o.l. Har man ikke selv mulighet er...

Les mer


Reparasjon av sikringsskap i H35 & H37

Sikringsskapet i Heimdalsgata 35 og 37  er nå midlertidig reparert og varmtvannet skal være tilbake til normalen. Nytt sikringsskap vil bli montert mot slutten av neste uke.


Giroblanketter for første halvdel 2021

Etter en rutinekontroll har USBL oppdaget at giroblankettene for første halvdel av 2021 ikke er blitt sendt ut til eierne som mottar disse per post. USBL vil få sendt dem ut umiddelbart, men på grunn av forsinkelsen endres betalingsfrist for januar til 30.01. Dette gjelder kun de som mottar giroer p...

Les mer


Feil på faktura for tilvalg

  FAKTURAER FOR TILVALG I forbindelse med balkongrehabiliteringen har USBL på vegne av borettslaget sendt ut fakturaer for tilvalg. Det viser seg at disse fakturaene ikke er riktige og de som har mottatt disse vil få tilsendt kreditnotaer. Nye fakturaer for tilvalg vil...

Les mer


OPPSUMMERING DRIFT OG VEDLIKHOLD 2020

Vi nærmer oss slutten av 2020. Et virkelig utfordrende år for oss alle. Til tross for dette har styret fått gjennomført større og mindre rehabiliteringer i borettslaget. Det er mye vi gjerne skulle hatt tid og ressurser til å få gjennomført, men COVID 19 pandemien har naturlig nok påvirket dette. Sa...

Les mer


Tilbud på solskjerming fra Scandic til andelseiere i Heimdal II Borettslag

Obs! Andelseiere som benytter denne bestillingen må oppgi at de bor i Heimdal II Borettslag ved bestilling.


Utsatt: Ekstraordinær generalforsamling

Med basis i gjeldende anbefalinger fra Oslo kommune og FHI kan ikke styret fastsette noen ny dato for ekstraordinær generalforsamling. Vi ønsker at alle trygt skal kunne delta på generalforsamlingen og vil komme tilbake med mer informasjon så snart anbefalingene og retningslinjene endrer seg til det...

Les mer


Oppdatering balkongprosjeket

Arbeidet med balkongene pågår nå for fullt, i alle gårdene våre med balkonger. Styret minner om at det er viktig at spørsmål angående prosjektet sendes til balkong@heimdal2.no for å sikre at du får raskt og riktig svar. Forbedringer i entrepenørs rutiner  Styret har...

Les mer


Ekstraordinær generalforsamling Heimdal II Borettslag

Pga av bystyrets ytterligere innstramminger samt stigende Covid-19 smitte i Bydel Gamle Oslo  har styret i Heimdal II Borettslag besluttet å utsette ekstraordinær generalforsamling 5. oktober.   Styret vil følge situasjonen og de anbefalingene som gis av FHI og når smittesituasjone...

Les mer


Ekstraordinær generalforsamling Heimdal II Borettslag

Som tidligere varslet vil det bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling1 i Heimdal II Borettslag for å behandle de saker som ikke ble behandlet i vårens ordinære. Det er til sammen åtte andelseiere som har sendt inn forslag de vil at generalforsamlingen skal behandle. Styret har ett forslag ...

Les mer


BALKONGREHABILITERING - OPPDATERING

BALKONGREHABILITERING - OPPDATERING I perioden 20. juli til 31. juli er det ingen byggeaktivitet fra Viking Entreprenører (VE). Prosjektleder fra USBL Prosjekt Katrine Müller vil ha ferie i uke 28 - 30. E-posten balkong@heimdal2.no blir i denne perioden ivaretatt av Arvid Glitte...

Les mer


Redegjørelse fra styret

Redegjørelse fra styret Da det er andelseiere som har stilt spørsmålstegn ved et styremedlems forhold til Fornebu Forvaltning AS følger en redegjørelse fra styret.

Les mer


Ventilasjon i alle leiligheter som har balkonger

Ventilasjon i alle leiligheter som har balkonger

Les mer


Frist for å stemme ved GF er utsatt til 16.juni 20:00

                                                  &n...

Les mer


Innstilling fra valgkomiteen 2020

Her ligger innstilling fra valgkomiteen 2020     

Les mer


Årets generalforsamling - ny dato 2.juni 2020

Årets generalforsamling - ny dato 2.juni 2020   På grunn av koronasituasjonen så har det oppstått noen uforutsette utfordringer som gjør at deler av årets årsberetning er forsinket. Dette betyr at ny dato for oppstart for årets digitale generalforsamling blir 2. juni 2020.


Vi søker kandidater til styret i Borettslaget Heimdal II

Vi søker kandidater til styret i Borettslaget Heimdal II   Vi søker kandidater til styret og trenger forslag på positive, samarbeidsvillige og flinke folk. Vi søker all slags kompetanse som f.eks. bygningskompetanse, forvaltning, økonomi eller annet som kan komme til nytte i styret og ...

Les mer


BALKONGREHABILITERING - INFO VEDRØRENDE TILVALGSBESTILLING SKYVE- ELLER FOLDEDØR

BALKONGREHABILITERING - INFO VEDRØRENDE TILVALGSBESTILLING SKYVE- ELLER FOLDEDØR Får de andelene som har bestilt ny skyve- eller foldedør på tilvalg vil det ikke påløpe kr 6 000 i ekstra kostnad som det er blitt skrevet om tidligere. Dette kom fram i avklaringsmøte med USBL Prosjekt tidligere i d...

Les mer


BALKONGREHABILITERING - YTTERLIGERE INFORMASJON

BALKONGREHABILITERING - YTTERLIGERE INFORMASJON Som varslet fredag 24. april så er fristen forlenget ut 28. april. Minner samtidig om at alle henvendelser blir svart av prosjektleder Katrine Müller i USBL Prosjekt da kvalitative svar har vært en forutsetning i dette prosjektet. En del av spø...

Les mer


BALKONGREHABILITERING – EKSTRAORDINÆRT AVKLARINGSMØTE – INFORMASJON

BALKONGREHABILITERING – EKSTRAORDINÆRT AVKLARINGSMØTE – INFORMASJON   Styret har i dag hatt et ekstraordinært avklaringsmøte med USBL Prosjekt og Viking Entreprenør. I dette møte har vi kommet til enighet om en forlenget frist for bestilling av tilvalg. Ny frist er 28. april. ...

Les mer


BALKONGREHABILITERING - VEDR FRIST FOR TILVALG

BALKONGREHABILITERING - VEDR FRIST FOR TILVALG    Styret har mottatt tilbakemeldinger på at det er for kort tid å bestille tilvalg. Styret er ikke uenige i dette, men på grunn av koronaituasjonen så har vi fått noen reelle utfordringer.    Det ble lovet i generalforsa...

Les mer


KONTROLL AV BRANNSLUKKERE OG UTDELING AV NYE BATTERIER TIL RØYKVARSLERE

KONTROLL AV BRANNSLUKKERE OG UTDELING AV NYE BATTERIER TIL RØYKVARSLERE   I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil det i år bli en modifisert kontroll som følge av Corona situasjonen (Covid 19). Informasjonsskriv følger vedlagt.

Les mer


Showroom Heimdalsgata 30

Showroom Heimdalsgata 30 For bestilling av visningstid i Showroom i Heimdalsgata 30 så kan Apostol kontaktes på telefon 99 12 76 01 hverdager mellom kl 0730 og kl 1530


Tilvalgsskjema

Skjema for tilvalg til balkong. 

Les mer


Tilvalgsinformasjon

Informasjon om tilvalgene man kan gjøre på balkongene 

Les mer


Smittevern - balkongarbeid

Vedlagt ligger informasjon om smittevern i forbindelse med sarbeider på balkonger

Les mer


NY: VEDLAGT FØLGER INFOSKRIV VEDRØRENDE DEN KOMMENDE REHABILITERINGEN

Ny versjon av informasjonsskrivet 

Les mer


Rapport som ble bestilt av generalforsamlingen i juni 2018

Vedlagt følger rapport som ble bestilt av generalforsamlingen i juni 2018. En kommentar fra styret, under kapittel 4, pkt 7 så var ikke adressen glemt. Oslo kommune Plan- og Bygningsetaten opererer med fasadeadresse Tøyengata 28 på adressen Heimdalsgata 37.    

Les mer


BALKONGREHABILITERING - TILRETTELEGGING FOR OPPMÅLING

Viktig beskjed! I dag har oppmålingen av vindusfelt og dører begynt i Herslebs gate. Mer enn halvparten av andelseierne hadde ikke klargjort balkong for dette. Dette medfører ekstrakostnader for borettslaget. Fredag 13. mars må disse andelseierne/beboere være hjemme mellom kl 08 - 16 slik at o...

Les mer


BALKONGREHABILITERNG – OPPMÅLING AV INDRE GLASSFELT

BALKONGREHABILITERNG – OPPMÅLING AV INDRE GLASSFELT   I forbindelse med bestilling av dører og vinduer må Viking Entreprenør AS gjøre oppmålinger av alle berørte balkonger. Dette gjøres med lift og innstigning på balkong fra utsiden. Det betyr at beboere ikke behøver å være hjemme n...

Les mer


BALKONGREHABILITERNG – OPPMÅLING AV INDRE GLASSFELT

BALKONGREHABILITERNG – OPPMÅLING AV INDRE GLASSFELT   I forbindelse med bestilling av dører og vinduer må Viking Entreprenør AS gjøre oppmålinger av alle berørte balkonger. Dette gjøres med lift og innstigning på balkong fra utsiden. Det betyr at beboere ikke behøver å være hjemme n...

Les mer


INFO - Balkongrehabelitering

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen ble representanter fra styret invitert til avklaringsmøte med USBL Prosjekt og Viking Entreprenør. Møtet fant først sted denne uka og det ble diskutert mulig oppstart og forventet varighet. Det er en del detaljplanlegging, bestillinger og signeringer s...

Les mer


Referat ekstraordinær generalforsamling 28.01.2020

Her kan du lese referatet fra ekstraordinær generalforsamling 28. januar 2020    

Les mer


Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28.01.2020

Her finner dere innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen 28. januar 2020 Møtet finner sted i Tøyen kirke klokken 18:00    

Les mer


Referat Heimdal II Borettslag - infomøte mandag 16. desember 2019

Introduksjon fra CFA – presentasjon av styret, ordstyrer og USBL Presentasjon fra USBL ble gjennomgått, noen spesifikke kommentarer: Mangellisten Det ble kommentert at vi skal sende spørreskjema for komplementering i posten. Dette vil komme fra ekstern prosjektleder for ...

Les mer


Presentasjon fra beboermøte 16.12.2019

Her kan dere se presentasjonen som ble holdt på beborermøte om blakongene 16.12.2019

Les mer


Beboermøte om borettslagets balkonger

BEBOERMØTE VEDRØRENDE BORETTSLAGETS BALKONGER Borettslagets andelseiere inviteres til beboermøte hos USBL mandag 16. desember 2019 kl 18:00 Møtet vil inneholde informasjon vedrørende balkongene og det arbeidet borettslaget står foran. USBL Prosjekt vil også være til stede hvor det blir anledn...

Les mer


Informasjon om toppbalkonger

Oslo Byggentreprenør AS (OBE) vil igangsette arbeidet med toppbalkongene. Det faktiske arbeidene vil bli igangsatt forhåptenligvis i uke 42. Det må avholdes et møte med OBE) og Lumon Norge AS (terrasse- og balkongglassystem) i forkant for å avklare noen byggetekniske forhold. Om OBE ikke opplever fo...

Les mer


Informasjon vedrørende balkonger/vinterhager

Her kan dere lese siste nytt om vinterhagene/balkongene.  

Les mer


Retningslinjer for styrearbeid i Heimdal2

Her kan dere lese de nye retningslinjene for styrets arbeid. Disse ble vedtatt i mai 2019.  

Les mer


Anonyme lapper

Noen har satt opp følgende *anonyme* lapper i noen av oppgangene. Styret har ikke mottatt noen krav om å gå av. Derimot ønsker vi velkommen alle som ønsker å bidra. Vi ber bare om at dette meldes til valgkomiteen, som er valgt til å gjøre dette: valgkomite@heimdal2.no Det er selvfølgelig en de...

Les mer


Balkongene

Reparasjon av balkonger uten tak er bestilt av entreprenør med prosjektstyring fra USBL. Oppstart blir så snart som mulig, forhåpentligvis uke 18 eller 19.


Forhåndsvarsel om generalforsamling i Heimdal II borettslag

Iht. borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt tirsdag 4. juni 2019 Frist for innmelding av saker er tirsdag 2. april 2019 Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalfors...

Les mer


Vedrørende balkonger

I styremøte tirsdag hadde vi besøk av ingeniør fra USBL som informerte om fremdrift i prosjektet. USBL jobber fortsatt med å få en oversikt over skader og omfang av reparasjoner og etterarbeid. Siden noen beboere har vært utilgjengelige og andre ikke svarer på henvendelser, har dette arbeidet dratt ...

Les mer


Julebrev fra styret 2018

            Til beboerne i Heimdal2 borettslag! 2018 er snart over, og styret ønsker å oppsummere året som har gått, og fortelle litt om planene for neste år. Prosjekter Det mest omfattende prosjektarbeidet har, uten tvil, vært uts...

Les mer


Økning av felleskostnadene fra 1. januar 2019

Alle skal nå ha fått brev fra vår forvalter Usbl, om at styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 5 % fra 1. januar neste år. Det er aldri hyggelig å annonsere økninger av felleskostnadene, men det må dessverre gjøres med jevne mellomrom pga at prisene stadig stiger. Felleskostnadene er den d...

Les mer


GARASJEPLASS?

Borettslaget selger en garasjeplass. Kjøperen vil da disponere plass 111 i øvre garasje. Garasjeplassen kan bare selges til andelshavere i borettslagene Heimdal II og Friisgt 6. (Gjør oppmerksom på at omrokkeringer av plassene kan forekomme i fremtiden.) Bud over kr. 190 000 Ta kontakt...

Les mer


BALKONGENE

Informasjon om balkongene Som dere vet så har vi engasjert Usbl for å få rettet opp i alle problemene som balkongprosjektet har ført med seg. Ferdigstillelse og reparasjoner vil bli delt opp i forskjellige oppdrag, og det mest akutte vil bli tatt først. • Lekkasje fra de åpne balkongene ...

Les mer


Er gjestehybel eller festlokale ledig?

Her er lenke til kalender som viser når gjestehybelen eller festlokalet er ledig: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=utleieheimdal2brl%40gmail.com&ctz=Europe%2FOslo Bestillingen skjer ved å sende SMS til enten Hanna tlf 916 10 913        &nbs...

Les mer


GJESTEHYBELEN

Gjestehybelen er nå klar til bruk, nyoppusset og fin! Pris. kr. 300 for 1. natt og kr. 100 pr natt for etterfølgende netter. Maks tre dager av gangen. Hybelen har dobbeltseng, pluss en dobbelt sovesofa. Den har også kjøleskap, micro og wifi. Sengetøy, såpe, dopapir osv må man selv ha med. Nå...

Les mer


Generalforsamlingen 2018

Protokoll


Generalforsamling 2018

TIL ANDELSEIERNE I BORETTSLAGET Generalforsamlingen 2018 blir avholdt tirsdag 5. juni. Frist for innsending av saker er fredag 4. mai. Sendes til: styreleder@heimdal2.no Se ellers oppslag i inngangen din.  


Når kommer container?

Container kommer tirsdag 24.4. Den kommer til å stå utenfor Heimdalsgt 36 fra ca kl 08.00 til ca 19.00. Det lønner seg å være raskt ute, siden den sannsynligvis fylles raskt opp.


Når er balkongene ferdig?

Estimert ferdigstillelse av balkonger Herslebsgate - Uke 16 (16.-22. april) Heimdalsgt 35 - Uke 17 (23.-29. april) Heimdalsgt 30 - Uke 18 (30.april-6. mai) Urtegata - Uke 19 (7.-13. mai) Heimdalsgt 37 - Uke 21 (21.-27. mai) Heimdalsgt 36 - Uke 23 (4.-10. juni)


Mer om vinterhagene/balkongene

Oppsetting av stillas og riving av veggene på de balkongene som vender ut mot gaten, starter på mandag 13. nov., og man begynner i Urtegata. Alle med balkonger ut mot gaten i de andre gårdene, må være forberedt på at det snart blir deres tur. Man vet aldri hvor lang tid dette tar i hver gård, så ...

Les mer


Kort resymé fra møtet om vinterhagene 10. okt. 2017

Det var møtt fram ca. 40 beboere. Leder i styrets vedlikeholdsgruppe og ansvarlig for prosjekt «vinterhager», Torgrim Roll, orienterte om bakgrunnen for at vinterhagene måtte byttes ut og hvordan prosessen hadde vært. En representant fra Lumon, Magnus Fischer var også tilstede og suppler...

Les mer


Gjestehybelen fremdeles ikke godkjent for utleie

Styret beklager at gjestehybelen fremdeles ikke er godkjent for utleie. Kommunen har omsider gått med på at den vil bli godkjent, dersom en del pålegg blir etterfulgt. Vi jobber med saken og håper den blir klar, og endelig godkjent, før sommeren.


Gjestehybelen

Gjestehybelen i kjelleren i Heimdalsgata 37 kan dessverre ikke leies ut for øyeblikket. Vi venter på bruksendring. Styret har ingen kontroll over når det skjer. Det er opp til saksbehandlerne i kommunen.


Containere i 2016

Containere blir satt ut følgende datoer fra kl 08:00 til 20:00. De vil bli plassert utenfor Gamle Oslo Servicesentral i Hemdalsgate 36. tirsdag 02. februar tirsdag 05. april tirsdag 07. juni tirsdag 06. september tirsdag 15. november


Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2015

Her kan du lese protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen 8. desember 2015.


Protokoll fra generalforsamling 2015

Her kan du lese protokollen fra den ordinære generalforsamlingen 16. juni 2015.


Minigjenbruksstasjon på Grønland

Mobil minigjenbruksstasjon står ved Urtehagen Grønland (Urtegata 31) mandager kl 16:00 - 17:30. Her kan du levere inn mindre mengder avfall du ikke kan legge i avfallsbeholderen hjemme, begrenset til hva du kan børe med deg. Private kan levere: Klær og tekstiler Små gjenstander til ombruk Meta...

Les mer


Referat fra styremøtet 18. september

Her kan du lese referatet fra styremøtet 18. september 2014. Mvh. styret v. Arne Veer

Les mer


Referat fra styremøtet 26. august

Her kan du lese referatet fra styremøtet 26. august 2014. Mvh. styret v. Arne Veer


Container

I dokumentet under finner du datoene for når det utplasseres container ved Heimdalsgt. 36 (ved GOS). Det er også slått opp i oppgangene, samt at kalenderen under aktiviteter også er oppdatert. Vi håper at container-avtalen vil hjelpe beboerne til å kunne planlegge rydding av boder etc. slik at vi s...

Les mer


Protokoll fra generalforsamlingen 2014

Her kan du lese protokollen fra den ordinære generalforsamlingen 3. juni 2014.

Les mer


Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Her kan du lese protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen 18.juni 2014.     

Les mer


Tøyengata Bodega åpner 16. oktober!

Endelig kommer det nye leietakere i lokalene til tidligere Østkantfolk i Heimdalsgata. Hjørnelokalet åpner med nye eiere, nytt navn og ny meny 16. oktober. Leietakerne har langsiktige planer og solid erfaring fra blant annet Kampen Bistro. Vi håper alle beboerne ønsker de ferske naboene velkommen o...

Les mer


Informasjon om fremtidig drift av vaskeriene

Publisert: 24 okt 2013

Styret har besluttet å stenge vaskeriene i Tøyengata 32 og Heimdalsgata 37. Bakgrunnen er først og fremst at maskinparken er blitt gammel og mange av maskinene må kasseres. Det meste av det som blir betalt inn av brukerne går til strøm. Det er derfor ikke rom for større investeringer. Beboerne i ...

Les mer


Referat fra generalforsamlingen 2013

Publisert: 26 sep 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013  

Les mer


Referat fra generalforsamlingen 2012

Publisert: 31 aug 2012

Referat fra generalforsamlingen 2012.

Les mer


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.