Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Artikler fra april 2020

BALKONGREHABILITERING - YTTERLIGERE INFORMASJON

BALKONGREHABILITERING - YTTERLIGERE INFORMASJON Som varslet fredag 24. april så er fristen forlenget ut 28. april. Minner samtidig om at alle henvendelser blir svart av prosjektleder Katrine Müller i USBL Prosjekt da kvalitative svar har vært en forutsetning i dette prosjektet. En del av spø...

Les mer


BALKONGREHABILITERING – EKSTRAORDINÆRT AVKLARINGSMØTE – INFORMASJON

BALKONGREHABILITERING – EKSTRAORDINÆRT AVKLARINGSMØTE – INFORMASJON   Styret har i dag hatt et ekstraordinært avklaringsmøte med USBL Prosjekt og Viking Entreprenør. I dette møte har vi kommet til enighet om en forlenget frist for bestilling av tilvalg. Ny frist er 28. april. ...

Les mer


BALKONGREHABILITERING - VEDR FRIST FOR TILVALG

BALKONGREHABILITERING - VEDR FRIST FOR TILVALG    Styret har mottatt tilbakemeldinger på at det er for kort tid å bestille tilvalg. Styret er ikke uenige i dette, men på grunn av koronaituasjonen så har vi fått noen reelle utfordringer.    Det ble lovet i generalforsa...

Les mer


KONTROLL AV BRANNSLUKKERE OG UTDELING AV NYE BATTERIER TIL RØYKVARSLERE

KONTROLL AV BRANNSLUKKERE OG UTDELING AV NYE BATTERIER TIL RØYKVARSLERE   I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil det i år bli en modifisert kontroll som følge av Corona situasjonen (Covid 19). Informasjonsskriv følger vedlagt.

Les mer


Showroom Heimdalsgata 30

Showroom Heimdalsgata 30 For bestilling av visningstid i Showroom i Heimdalsgata 30 så kan Apostol kontaktes på telefon 99 12 76 01 hverdager mellom kl 0730 og kl 1530


Tilvalgsskjema

Skjema for tilvalg til balkong. 

Les mer


Tilvalgsinformasjon

Informasjon om tilvalgene man kan gjøre på balkongene 

Les mer


Smittevern - balkongarbeid

Vedlagt ligger informasjon om smittevern i forbindelse med sarbeider på balkonger

Les mer


NY: VEDLAGT FØLGER INFOSKRIV VEDRØRENDE DEN KOMMENDE REHABILITERINGEN

Ny versjon av informasjonsskrivet 

Les mer


Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.