Nyheter Minimer
25 Latest Articles

Informasjon om fremtidig drift av vaskeriene

Styret har besluttet å stenge vaskeriene i Tøyengata 32 og Heimdalsgata 37.

Bakgrunnen er først og fremst at maskinparken er blitt gammel og mange av maskinene må kasseres.

Det meste av det som blir betalt inn av brukerne går til strøm. Det er derfor ikke rom for større investeringer.

Beboerne i Heimdalsgata 36 og Tøyengata 32 vil kunne benytte seg av vaskeriet i Herslebsgate 37.
Beboerne i Heimdalsgata 35 og 37 vil kunne benytte seg av vaskeriet i Urtegata 46.

Beboere som ønsker å benytte seg av vaskeriene fremover må kjøpe nøkkel hos Gamle Oslo Servicesentral for kr. 500,- (beløpet refunderes ved innlevering av nøkkel). Vår vaktmester vil ved nøkkelutlevering foreta en befaring og instruere om bruk.

Mislighold av regler vil føre til utestengning.
--------------------

Vaskeriet i Urtegata åpner for bruk mandag 30.09.2013.

Endringene rundt bruken av Herslebsgate 37 vil skje noe senere. Mer info kommer.

Mvh Styret


Din kommentar

Kun registrerte brukere kan kommentere
Tips oss

Har du tips om aktuelle saker som vi bør skrive om, så send oss en mail.