Dugnad

Styret velger å avlyse den planlagte dugnaden 16. og 17. oktober. Vaktmester har utført de største oppgavene i uteområdene (beskjæring m.m.) og oppsamling av løv gjøres kontinuerlig. Det vil også bli etablert nye kompostbinger og oppsamlingsplasser for sekker i nærmeste fremtid. Vi mottok ingen innspill på oppgaver fra beboere og velger derfor å avlyse dugnaden denne gangen. Det er selvfølgelig fortsatt mulig å engasjere seg – send gjerne en epost til styret eller bakgårdsgruppa om du har en idé eller noe du ønsker å bidra med!  

Vi vil fremdeles organisere en container denne høsten, men kommer tilbake med nærmere dato da den ikke vil være i forbindelse med dugnad.

Innsamling av elektronisk avfall og farlig avfall

Fra 17-24. oktober vil det være mulig å levere elektronisk avfall og farlig avfall i beholdere fra Oslo kommune som vil stå i Heimdalsgata 36. Vi får levert én kasse for farlig avfall og to kasser for EE-avfall.

Vær nøye på å levere avfall som beskrevet under. Det er borettslagets ansvar og vi kan bli holdt ansvarlige for brudd på leveringsbetingelsene og skade eller tap av utstyr. Brudd på disse betingelsene kan medføre sanksjoner og utelukking fra å delta på denne innsamlingsordningen i fremtiden. 

Til beholderen for farlig avfall trenger man en kode til hengelåsen som er 7051

  1. Alt avfall skal leveres i tett emballasje.
  2. Emballasjen skal være tydelig merket med innholdet, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at emballasjen påføres en leselig beskrivelse.
  3. Eventuelt søl i eller på beholderen skal tørkes opp.
  4. Det skal ikke hensettes avfall utenfor beholderen.
  5. Beholderen skal holdes låst.
  6. Det er forbudt å levere følgende typer avfall: Eksplosiver (f.eks. fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser og blodige tekstiler), medisiner (f.eks piller og andre legemidler) og radioaktivt avfall.
  7. Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til gjenbruksstasjoner.

Takk for at du kildesorterer!