Etter innspill fra borettslaget tester vi å arrangere høstdugnad over to dager, én helgedag og én ukedag. Dato for høstdugnad er satt til søndag 16. oktober kl. 12-17 og mandag 17. oktober kl 17 og utover.

Vi setter pris på idéer og innspill på forhånd: Det er viktig å få et godt inntrykk av hva slags oppgaver dere ønsker å utføre og prioritere denne gangen. Send epost til bakgard@heimdal2.no så får vi samlet opp og laget gode arbeidslister.

I forbindelse med dugnaden vil det også bli bestilt container og innsamlingsbeholdere for EE- og farlig avfall til tirsdag 18. oktober. 

Vi håper så mange som mulig setter av datoen for å delta på dugnad!

Styret og bakgårdsgruppa kommer tilbake med mer info om oppgaver og med informasjon om innlevering av avfall når det nærmer seg.