Vi ønsker alle i Heimdal II en god sommer! I perioden 28. juni til og med 15. august vil styret avvikle sine sommerferier og det vil det ta lengre tid å få svar på eventuelle henvendelser. Alle løpende driftsavtaler til borettslaget vil i denne perioden bli ivaretatt som normalt og vaktmester vil være til stede i borettslaget i hele sommer.

 

Ansvarsområder i styret

Det ble avholdt konstituerende styremøte torsdag 16. juni. Vi ønsker to nye styremedlemmer velkommen og takker de som trer ut av styret. Her er en oversikt over hvem som har de ulike ansvarsområdene i styret i kommende periode. Kontaktinfo og mer informasjon om styret finner du her.

Styreleder: Carl Fredrik

Vedlikehold: Are, Anders, Ingvild og Maria.

Bakgård: Arnold, Maria og Elin

Utleie og kontrakter: Are, Silje og Ingvild

Informasjon: Elin, Arnold og Silje

Fellesrom: Arnold, Elin og Are

Nabokontakt: Elin

 

God sommer!

Mvh styret