Det har dessverre vært innbrudd i boder i Heimdalsgata 36. Beboere i bygget bes sjekke bodene sine. 

Vi minner samtidig om at det er viktig at alle påser at dører til fellesareal og oppganger er skikkelig lukket, og å ikke slippe uvedkommende inn i byggene våre. 

Oppdatert: Vi har fått hjelp av Låshuset Sikkerhetssenter til å hente ut loggen fra låsene. Etter analyse av loggen og informasjon fra beboere så mener vi at det ikke er tapte nøkler som er misbrukt for å komme seg inn i bodene.  Det er kun et tidsvindu på ca 8 timer hvor dette kan ha skjedd. Hvis døren ikke har lukket ordentlig i lås i dette tidsrommet kan det være årsaken til innbruddene.

Vi ber om at de det gjelder politianmelder innbrudd i sine boder, det kan gjøres her. Oppgi Anders (tlf. 46853875) som kontaktperson fra Borettslagets styre slik at etterforskerne får loggen.

 

Mvh

Styret