Til tross for stor kompleksitet i prosjektet samt en rekke utfordringer vedrørende materialforsinkelser så begynner vi nå å se slutten på prosjektet. Noen jobber er blitt utsatt til etter sommeren, men helhetlig sett er vi fornøyd med fremdriften så langt. Det har vært lite sykdom blant håndverkerne og det er ikke registrert noen arbeidsuhell underveis. Vi har mottatt flere tilbakemeldinger om at de nye vinduene har gjort stor forskjell og at entreprenør gjør et godt stykke monteringsarbeid. Vi minner om at alle spørsmål som er knyttet til rehabiliteringen sendes til vindu@heimdal2.no

 

Hoveddel av prosjektet – Herslebs gate 37

Bytte av vinduer er hovedsakelig i tråd med fremdriftsplan. Der det er forsinkelser blir beboere varslet individuelt.

Gateleien på Herslebs gate 37 må sannsynlig forlenges med én uke (til og med uke 27).

 

Vindusutvidelse

Entreprenør er godt i gang med arbeidet på baksiden på Herslebs gate 37. Ni av 12 åpninger er klare til puss og maling.

Murer planlegger å bli ferdig med alle vinduer i uke 27. Berørte leiligheter blir varslet.

Det planlegges montasje i uke 28. Der beboere ikke er hjemme i uke 28 kan arbeidet utføres i uke 33, 34 eller 35.

 

Reklamasjoner

Entreprenør svarer fortløpende på de reklamasjoner som mottas og entreprenør avtaler løsning direkte med hver beboer. Det er svært viktig at riktig epostadresse brukes: vindu@heimdal2.no 

 

Brannvinduer/boring av ventiler/innkledning av ventilasjonskanaler

Oppstart først i uke 35 – Fremdriftsplan og tilpasset beboer info til hver rekke deles i uke 33 samt at beboerne varsles på døra.

 

Ferie

Entreprenøren tar ferie fra og med uke 29 til og med uke 32. Det blir ryddet i borettslaget før de tar ferie.

 

Mvh

Styret