Fase 1 med oppmåling og kartlegging av dører og vinduer er nå ferdigstilt. 

Det er behov for vinduer med brannmotstand på enkelte vinduer og det jobbes med å finne en løsning på dette før vinduer og dører blir satt i produksjon. 

Det er per i dag forventet at produksjonen starter i uke 47 - fra bestilling er normal leveringstid rundt 12 uker. Når vinduer og dører er ferdig produsert og levert vil prosjektet gå over i fase 2 som er selve utskiftningen av vinduene og dørene.

Så snart vi vet endelig leveringsdato fra Nordan av vinduene og dørene vil entreprenøren og borettslaget gå ut med en nærmere fremdriftsplan for monteringen i de enkelte blokkene.

Mvh

Styret