Det har vært en rekke problemer med en avtrekksvifte i Heimdalsgata 36 over sommeren. Ferieavvikling har også ført til forsinket oppdatering på reparasjonsarbeidet – det vil vi være nøyere med fremover. Her er en oppdatering på status i reparasjonsarbeidet.

Etter service 28. juli ble avtrekksviften friskmeldt av leverandør, men etter nærmere sjekk fra vår vaktmester viste det seg at det ikke var tilfelle. Ny service 9. august identifiserte en røket sikring som har krevd bestilling av ny – dette er gjort, men på grunn av store leveranseproblemer som vi ikke rår over er forespeilet leveransetid på minimum 1 måned. Det betyr at det dessverre fortsatt vil være redusert kvalitet på ventilasjon i bygget enn så lenge.

Når ny sikring er på plass håper vi at også nyrenset vifte og vifteblader går stille og så effektivt at dere som bor der vil merke en forskjell.

Ved skader, feil eller spørsmål om vedlikehold i byggene og utearealene våre fortsett å ta kontakt på vedlikehold@heimdal2.no

 

Mvh

Styret v/ Vedlikeholdsgruppa