I styremøte avholdt 5. mai ble det vedtatt at årets generalforsamling blir avholdt i samme  form i fjor. USBL sin modul er fortsatt ikke god nok til å kunne ha gode diskusjoner, og vi har dessverre ikke funnet en annen løsning som god og sikker nok, for eksempel for sjekke at det  er faktisk er andelseiere som deltar, eller passe på fullmakter.  

 

Vi mener at innkomne forslag fortjener en god behandling i generalforsamlingen. Så fort  smittesituasjonen tillater det vil vi ha en fysisk generalforsamling, og vi håper som mange  andre at det skjer raskt etter sommeren.  

 

Derfor vil det i årets generalforsamling den 25. mai kun bli behandlet de lovpålagte sakene: 

Godkjenning av regnskap 

Valg av styremedlemmer og valgkomité 

Godkjenning av styrehonorar 

 

Med vennlig hilsen styret