Det vil avholdes et digitalt informasjonsmøte for leiligheter i Heimdalsgata 30, 36 og 37 som er berørt av brannsikringstiltak:

TIRSDAG 30. MAI KL 1530 - 1630. Link til Teams-møtet sendes andelseierne i egen e-post

Møtet gjelder kun for følgende leiligheter:

Heimdalsgata 37: 132, 133, 138, 139, 144, 145, 150, 151, 155, 156
Heimdalsgata 36: 74, 75, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98

Heimdalsgata 30: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 17, 18

I dette møte vil det bli informert om de ulike løsninger/plasseringer av ventilasjon og det blir informert om løsninger for vinduer som per dags dato ikke er montert grunnet utredning av brannsikringstiltak.

Ved spørsmål ta kontakt på vindu@heimdal2.no

 

Mvh

Styret