Pågående prosjekter

Her vil styret legge ut informasjon om store pågående vedlikeholdsprosjekter som for eksempel balkongrehabilitering og utskiftning av vinduer. Det er per mai 2021 ingen store pågående vedlikeholdsprosjekter i borettslaget.