Renta på borettslagenes lån har fra og med i 22. september gått opp med hele 0,95 %. Dette betyr at lånene til borettslaget har blitt betydelig dyrere. Kombinert med at borettslaget hadde veldig høye energikostnader for 2021 så har styret vedtatt at borettslagets felleskostnader fra og med 1.november øker med 10 %.

Styret har forståelse for at en slik økning er dramatisk, men i likhet med samfunnet generelt så står borettslaget foran en utfordrende tid med betydelig økte kostnader, langt høyere enn vi trodde for bare ett år siden.

 

Oslo 26. September 2022
Styret i Heimdal II Borettslag