I lys av de siste renteendringer så følger styret nøye med på hva dette betyr for borettslagets kostnader. Vi velger å sende varsel om at det vil bli en endring i felleskostnadene nå for å bidra til mer oversikt og færre overraskelser i tiden som kommer. Vi vil sende ut mer informasjon når vi vet mer.

Endring av felleskostnader i Borettslaget Heimdal II

Når renta på borettslagets tre lån i DNB økes så betyr det at borettslaget også må betale mer for dette. Norges Bank har endret styringsrenten med 0,5 % i to omganger. Med en økning på 1 % på borettslagenes lån så vil det med dagens lånesituasjon bety en månedlig merkostnad for borettslaget på nærmere kr 30 000. Norges bank har signalisert at det kan komme ytterligere økninger utover høsten. Samtidig så har også strømkostnadene økt.Med kombinasjonen økte rentekostnader, fortsatt veldig høye strømpriser samt en stigende inflasjon så betyr det at felleskostnadene kommer til å øke i løpet av høsten.

Hva er fellesutgifter?

Fellesutgiftene er det hver enkelt andel i borettslaget betaler inn til borettslaget slik at alle kostnadene til borettslaget blir betalt. Når styret ser at kostnadene blir høyere enn inntektene så må det hentes inn mer penger fra andelseierne. Dette gjøres som regel ved at fellesutgiftene økes prosentvis.  Under er et eksempel på hvordan de månedlige fellesutgiftene for august er satt sammen for en leilighet i borettslaget. Merk at det er forskjellige beløp fra leilighet til leilighet. Det er fordi de leilighetene som er mindre betaler mindre pr måned, mens de som er større betaler mer.

For å se beløpene som gjelder for din andel logger du inn på Usbl Min side under fanen `Min bolig´ - `Boligenhet´.

 

Tillegg fellesutgifter 8. termin 2022

2 000,-

Dette beløpet er med å dekke alle kostnadene borettslaget har, eks internett. Det er dette beløpet som økes når styret eller generalforsamling vedtar at fellesutgiftene skal økes.

Internett. 8 termin 2022

200,-

Dette beløpet går til å dekke internett (Homenet)

Renter IN, 8. termin 2022*

50,-

Dette er renter på Husbanklånene (disse lånene kan man nedbetale på ekstra om man vil) borettslaget har.

Avdrag IN 8. termin*

1200,-

Dette er avdrag på Husbanklånene (disse lånene kan man nedbetale på ekstra om man vil) borettslaget har

*De som har nedbetalt begge Husbanklånene helt, betaler ikke renter IN og avdrag IN pr mnd.

 

Mvh

Styret i Heimdal II