Praktisk informasjon

Søppelhåndtering i borettslaget

Alle byggene i borettslaget har egne søppelrom og det er utplassert søppelkasser i bakgårdene.  Det er viktig at vi alle bidrar til å holde borettslaget ryddig og rent og at vi bruker søppelrommene riktig så vi unngår unødvendige kostnader. Det er opp til den enkelte beboer å kvitte seg med avfall og søppel fra husholdningen. Her finner du informasjon om bruk av søppelrommene og andre muligheter for avfallshåndtering i vårt nærmiljø.

Kildesortering i søppelrommet

Det skal kun kastes restavfall, plastavfall i blå poser, matavfall i grønne poser og papp, papir og drikkekartong i søppelrommet. For miljøet - og for borettslagets lommebok - må vi sortere i henhold til gjeldende retningslinjer. Se https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/#gref for siste informasjon. 

Fellesarealer og bakgård

Blir det hensatt søppel i fellesarealene og i bakgårdene er det borettslaget som betaler for å få det fjernet. Vi ønsker å bruke våre felles midler på andre, hyggeligere ting. Ved bruk av bakgårdene er det viktig at alle husker å rydde etter seg. Etterlat områdene i minst like god stand som når du tok de i bruk.

Container

Det vil bestilles containere tre ganger per år i regi av borettslaget. 

For 2021 vil dette være ca. 1. mars, 15. juni og 15. September.

Det skal ikke kastes byggematerialer i disse containerne. Beboere er selv ansvarlig for å transportere eller organisere henting av avfall til miljøstasjon ved oppussing o.l.

Har man ikke selv mulighet er iSekk et godt alternativ. Mer info her: https://www.isekk.no/

Gjenbruksstasjoner i nærmiljøet

Vi har to muligheter for å bli kvitt husholdningsavfall i nærmiljøet; på den ukentlige mobile gjenbruksstasjonen ved Urtehagen og på minigjenbruksstasjonen i Sofienbergparken.

 

På Grønland mobile minigjenbruksstasjon kan man levere inntil 0,5 m³ avfall fra sin private husholdning gratis hver mandag 16:00 - 17:30. Containeren står da ved Urtehagen.

Sjekk følgende side for detaljert ukesplan og mer info : https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/gronland-mobile-minigjenbruksstasjon/#gref

 

På Sofienbergparken minigjenbruksstasjon kan man levere avfall fra sin private husholdning gratis hverdager mellom 8.00-15.00.

Sjekk følgende side for detaljert ukesplan og mer info : https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/sofienbergparken-minigjenbruksstasjon/#gref