Regler, retningslinjer & instrukser

Branninstruks i Heimdal II

Gjør deg kjent med branninstruksen i borettslaget. Alle leiligheter skal ha røykvarsler og brannslukningsapparat. Norsk Brannvern har årlig kontroll av apparatene og deler ut batterier til røykvarsler. Dato for dette blir publisert på nettsiden og på oppslagstavlene.


Ved brann

Slokke

Hvis lite branntiløp, forsøk å slokke. Ta ingen sjanser.

Varsle

 • Varsle brannvesenet over telefon 110. Oppgi nøyaktig adresse.
 • Meld fra til andre som er i umiddelbar fare.

Redde

 • Rekkefølgen på punktene må vurderes ut fra den aktuelle situasjonen.
 • Lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 • Sørg for at alle kommer seg ut og møter på samlingsplass ved lekeplass i gårdsrom.
 • Dersom trapperom er fylt av røyk, velg alternativ rømningsvei eller gå til vindu eller balkong og
  påkall oppmerksomhet fra redningsmannskap.
 • Gi brannvesenet en orientering når de kommer.
 • Si fra dersom noen ikke har klart å komme seg ut av huset.
 • Samlingsplass ved brann er ved lekeplasser i de enkelte gårdsrom.

Plikter som beboer

 • Gjør deg kjent med hvordan brannslukker skal brukes.

 • Kontroller brannslukker hvert kvartal. Ved feil kontakt GOS for utskifting.

 • Test røykvarsler en gang i måneden. Sørg for å skifte batteri.

 • Hold rømningsveier, svalganger og trapperom fri for hindringer og brennbart materiale.

 • Dører til fellesareal skal holdes lukket og låst. Ikke slipp inn uvedkommede.

 • Ikke benytt balkong/glassveranda som lagringsplass. Dette er en av rømningsveiene fra leiligheten. Det er også fare for brannsmitte mellom leilighetene.

Annet

 • Brannsikringsutstyr tillhører borettslaget og skal ikke fjernes.
 • Har du spørsmål angående branninstruksen kontakt styret på styret@heimdal2.no

Nødnummer

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse

 

 

Styret i Heimdal II Borettslag
Oppdatert Januar 2021