Regler, retningslinjer & instrukser

Husordensregler i Heimdal II Borettslag

Husordensreglene er laget for at vi som bor her skal trives best mulig og for at det skal bli lettere for oss å komme overens. Skal du pusse opp, ha selskap eller annet som kan forstyrre naboene dine bør du henge opp nabovarsel med tidspunkt og kontaktinformasjon så det er lett å komme i kontakt med deg. Vær hyggelig og ta hensyn til hverandre.


I leiligheten

• Det skal være ro i leilighetene mellom kl. 2300 og kl. 0600. I dette tidsrommet skal en ikke bruke vaskemaskin eller
oppvaskmaskin. Vis hensyn til naboene dine ved bruk av TV, om du hører på musikk eller om du kommer hjem sent om
kvelden/natten.
• Det er ikke tillatt å riste/lufte tepper, dyner o.l. ut av vindu, balkong eller svalgang av hensyn til naboene dine.
Dette skal foregå på angitte plasser.
• Husdyrhold er kun tillatt etter godkjenning av styret og skal ikke være til sjenanse for andre beboere.
• Borettslaget har felles antenneanlegg tilkoblet kabelnett, og beboerne har ikke anledning til å montere private
parabolantenner på borettslagets eiendom. Forbudet gjelder også synlige antenneanlegg på balkonger, verandaer, o.l.
• Det er ikke lov å bruke vinterhage/veranda som lagringsplass, da dette i henhold til brannforskriftene skal være
rømningsvei.


Felles innearealer


• Ytterdørene mot gate/gårdsrom skal holdes låst til enhver tid. Ikke slipp inn uvedkommende.
• Det er forbudt å røyke i oppganger/fellesarealer.
• Vaskeriet skal kun brukes av beboerne i borettslaget. Følg instruks for bruk av vaskeriet. Barn har ikke adgang til vaskeriet av sikkerhetsmessige årsaker.
• Branntrapp skal kun brukes som nødutgang.
• Søppelposer, fottøy, sykler, barnevogner og andre gjenstander skal ikke settes i oppgang/svalgang/trappeoppgang eller kjellergang. Dette er av både hygieniske og sikkerhetsmessige årsaker.
• Søppel skal pakkes inn før det kastes i søppelrom. Pappesker/kasser og lignende må brettes så de går ned i containeren. Kostnadene ved rydding hvis man ikke gjør dette belastes oss selv, borettslaget.
• Beboerne er selv ansvarlig for å bringe større gjenstander som møbler, sportsutstyr o.l. til avfallsplass.
Annet større husholdningsavfall kan leveres gratis til kommunens mobile gjenbruksstasjon ved Urtegata 31 hver mandag kl. 16.00-17.30. Gratis container settes ut tre ganger årlig.

Felles utearealer


• Alle beboere har ansvar for å holde felles utearealer rene og i orden. Foreldre har ansvar for at også barna tar vare på utearealene.
•Etter kl. 22 skal det være stille i bakgårdene.
•Ballspill og høylytt lek er bare tillatt i bakgårdene før kl 2000. Ballspill skal bare foregå på plasser merket med "Ballspill tillatt".
•Sykling i utearealene er kun tillatt for småbarn.


Har du spørsmål eller klager kontakt styret på styret@heimdal2.no