Vi er dessverre inne i en periode med historisk høy prisstigning i Norge, og særlig er kostnadene i et borettslag fortsatt på vei kraftig opp. Blant annet er økningen i konsumprisindeksen på hele 6,5%  i november 2022, rentene stiger fortsatt, strømprisene er høye og kommunale avgifter øker betydelig i 2023 (det er varslet inntil 23,4 % økning i vann- og avløp, og 13% i renovasjon og dette vil fortsette i årene som kommer).

Borettslaget er 37 år og har behov for løpende vedlikehold i årene som kommer. Vi gjør harde prioriteringer for å redusere utgifter best mulig. Men med nødvendig vedlikeholdsarbeid og dyrere byggekostnader er borettslaget nødt til å ha inntekter som dekker disse.

De vil si at fra og med 1. februar 2023 så øker felleskostnadene på ny, henholdsvis 7 % på felleskostnader fra og med 1. februar og fiber/internett med 6,5 % fra samme dato. For å se hvilken kostnad som øker finner du en forklaring på felleskostnadene her.

 

Mvh

Styret